Byersfood
Eat energy food or start with microdosing

The effects of microdosing In general, people microdose for two reasons: to stimulate desired effects and to reduce negative and unwanted effects. Several studies indicate that microdosing can be effective in reducing the frequency and intensity of unwanted conditions, including: Fear Depression ADD / ADHD Addictions Mood disorders Sleep problems PTSD At the same time,

Byersfood
Loonverschil

Het is een ontzettend actueel vraagstuk; de positie van de vrouw in de huidige samenleving. Want er zijn de afgelopen 100 jaar grote stappen gemaakt. Het begint allemaal 103 jaar geleden, toen algemeen kiesrecht werd ingevoerd. Maar niet voor iedereen. Nee, dit was alleen voor mannen. De vrouwen pikten dit niet, en ging protesteren voor